Daar is twee kategorieë: vir jong kinders van 3 tot 10, en vir ouer kinders van 11 tot 18.

  • Jy kan net aanlyn op die Junior Boertjie-kompetisieblad inskryf.
  • Vul jou kind of tiener se besonderhede in, asook jou eie besonderhede, en laai ’n foto van jou spruit op saam met ’n kort motivering oor jou spruit se liefde vir boer.  
  • Huisgenoot en Landbouweekblad sal die finaliste aanwys, en finaliste kontak om van elkeen ’n spesiale video te kom maak.
  • Dié videos sal aanlyn gepubliseer word op die Junior Boertjie-kompetisieblad op huisgenoot.com en landbou.com, en lesers kan dan daar vir hul gunstelingboertjies in albei kategorieë stem. 
  • Die wenners se verhale sal verskyn in Huisgenoot en Landbouweekblad – en elke wenner stap weg met R10_000 kontant!

Voltooi die inskrywingsvorm vir jou kans om groot te wen.

Lees asseblief die reëls, bepalings en voorwaardes noukeurig deur voor jy inskryf vir Junior Boertjie.

1. Om in te skryf as ’n Junior Boertjie, moet jy aan die ouderdomsvereistes voldoen. Die twee kategorieë is van 3 tot 10 jaar en van 11 tot 18 jaar. Net kinders tussen hierdie ouderdomme mag inskryf.

2. Jy moet ’n Suid-Afrikaanse burger wees en in Suid-Afrika woon.

3. ’n Ouer of wettige voog moet toestemming gee dat jy aan die kompetisie mag deelneem. Media24 behou die reg voor om bewys aan te vra dat jy die kind se ouer of wettige voog is. As jy nie so ’n bewys kan lewer nie, sal jy gediskwalifiseer word van deelname aan die kompetisie, en as jy reeds ’n prys gewen het, enige prys verbeur.

4. Jy mag deur iemand anders (’n ouer of ’n voog) ingeskryf word.

5. Jy moet ’n foto en ’n motivering inskryf deur dit op te laai in die vorm op hierdie webtuiste. Indien jy enige vrae het, stuur asseblief e-pos na  juniorboertjie@media24.com.

6. Net inskrywings deur hierdie webtuiste word toegelaat.

7. Die kompetisie begin op Donderdag 1_September 2022. Inskrywings vir die kompetisie sluit op 11 Oktober 2022 om 17:00.

8. Die prysgeld per kategoriewenner is R10_000.

9. Die beoordelaars en die Huisgenoot-paneel se besluit is finaal en geen verdere korrespondensie sal gevoer word nie.

10. Die toekennings en pryse kan nie geruil word nie. Die oorbetaling van prysgeld verg sekere dokumentasie en u aanvaar dat ons net betalings kan finaliseer tensy ons al die nodige inligting en dokumentasie het.

11. Deur deel te naam aan Huisgenoot en Landbouweekblad se Junior Boertjie-kompetisie stem deelnemers en hul ouers in dat hul naam en/of foto in Huisgenoot, huisgenoot.com, Landbouweekblad en/of landbou.com gepubliseer mag word in drukmedia en/of op hul of enige ander digitale platform van Media24.

12. Daar is geen inskrywingsgeld vir hierdie kompetisie nie.

13. Jy mag slegs een keer inskryf. As jy meer as een kind wil inskryf, word dit wel toegelaat.

14. Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar bevestig en gee jy as wettige voog toestemming vir die volgende:
(a) Alle regte, insluitend intellektuele eiendomsreg en kopiereg op die foto’s, berus by jou. Nadat jy die foto’s opgelaai het, sal hierdie regte by Media24 berus.
(b) Buiten soos in hierdie bepalings en voorwaardes gespesifiseer, het Media24 geen verpligting, finansieel of andersins, teenoor jou met betrekking tot die publikasie of gebruik van die foto’s nie.
(c) Die gebruik en publikasie van die foto’s, in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes, sal nie jou en jou kind se reg op privaatheid skend nie. Jou en jou kind se privaat besonderhede sal nie met derde partye gedeel word nie.
(d) Die deelnemer kan die geleentheid hê om in ons bemarkingsmateriaal te verskyn, onderhewig aan hul regte om so ’n uitnodiging van die hand te wys.

15. Die finale keuse van die topvyf-finaliste in elke kategorie sal deur ’n beoordelaar en die Huisgenoot- en Landbouweekblad-paneel gedoen word en daardie keuse en besluite is finaal. Media24, en die Huisgenoot- en Landbouweekblad-paneel se besluit oor enige aangeleentheid rakende die kompetisie of hierdie bepalings en voorwaardes is finaal, en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

16. Die wenner in elke kategorie sal bepaal word deur stemme van die publiek. Die finalis met die meeste stemme wen hulle kategorie.

17. Wenners sal telefonies in kennis gestel word asook per e-pos waar beskikbaar.

18. Media24 sal die wenner drie keer gedurende kantoorure (09:00 tot 17:00) probeer kontak. As ons nie die wenner deur middel van een van die drie oproepe of e-pos in die hande kan kry nie, sal die finalis met die tweede meeste stemme die wenner word.

19. Die finale wenner in elke kategorie sal op 3_Maart op die landbou.com- en huisgenoot.com-webtuistes en per sosiale media aangekondig word.

20. Jy verstaan dat deur jou kind/kinders vir hierdie kompetisie in te skryf, jou kind/kinders se voornaam, van en ouderdom in die Huisgenoot en Landbouweekblad Junior Boertjie-kompetisie op verskeie platforms gepubliseer sal word volgens hierdie bepalings en voorwaardes; en dat jou kind se deelname aan hierdie kompetisie, asook die aanvaarding en/of gebruik van ’n prys op jou en jou kind se eie risiko is.

21. Media24 neem geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid, skade of verlies (direk of indirek) wat uit deelname aan hierdie kompetisie mag voortspruit nie.

22. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem stem jy in dat Media24 jou af en toe kontak rakende promosies en ander bemarking wat vir jou relevant kan wees, onderhewig aan jou reg om sodanige promosies en bemarking van die hand te wys.

23. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem stem jy in tot die verwerking van jou persoonlike inligting in ooreenstemming met die Media24-privaatheidsbeleid, wat beskikbaar is by media24.com/privacy-policy.

24. Ons behou die reg voor om die kompetisie of enige pryse of enige aspek daarvan sonder kennisgewing, op enige tyd en om enige rede te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer. In die geval van sodanige wysiging, uitstelling, opskorting of kansellering stem jy in om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtinge wat jy van Media24 of ons borge mag hê, en erken jy dat jy geen skadevergoeding teen ons en ons borge sal verhaal nie.

25. Werknemers van Huisgenoot en Landbouweekblad of hul kinders mag nie aan Huisgenoot en Landbouweekblad se Junior Boertjie-kompetisie deelneem nie.

Lees asseblief die reëls, bepalings en voorwaardes noukeurig deur voor jy inskryf vir Junior Boertjie.

1. Om in te skryf as ’n Junior Boertjie, moet jy aan die ouderdomsvereistes voldoen. Die twee kategorieë is van 3 tot 10 jaar en van 11 tot 18 jaar. Net kinders tussen hierdie ouderdomme mag inskryf.

2. Jy moet ’n Suid-Afrikaanse burger wees en in Suid-Afrika woon.

3. ’n Ouer of wettige voog moet toestemming gee dat jy aan die kompetisie mag deelneem. Media24 behou die reg voor om bewys aan te vra dat jy die kind se ouer of wettige voog is. As jy nie so ’n bewys kan lewer nie, sal jy gediskwalifiseer word van deelname aan die kompetisie, en as jy reeds ’n prys gewen het, enige prys verbeur.

4. Jy mag deur iemand anders (’n ouer of ’n voog) ingeskryf word.

5. Jy moet ’n foto en ’n motivering inskryf deur dit op te laai in die vorm op hierdie webtuiste. Indien jy enige vrae het, stuur asseblief e-pos na  juniorboertjie@media24.com.

6. Net inskrywings deur hierdie webtuiste word toegelaat.

7. Die kompetisie begin op Donderdag 1_September 2022. Inskrywings vir die kompetisie sluit op 11 Oktober 2022 om 17:00.

8. Die prysgeld per kategoriewenner is R10_000.

9. Die beoordelaars en die Huisgenoot-paneel se besluit is finaal en geen verdere korrespondensie sal gevoer word nie.

10. Die toekennings en pryse kan nie geruil word nie. Die oorbetaling van prysgeld verg sekere dokumentasie en u aanvaar dat ons net betalings kan finaliseer tensy ons al die nodige inligting en dokumentasie het.

11. Deur deel te naam aan Huisgenoot en Landbouweekblad se Junior Boertjie-kompetisie stem deelnemers en hul ouers in dat hul naam en/of foto in Huisgenoot, huisgenoot.com, Landbouweekblad en/of landbou.com gepubliseer mag word in drukmedia en/of op hul of enige ander digitale platform van Media24.

12. Daar is geen inskrywingsgeld vir hierdie kompetisie nie.

13. Jy mag slegs een keer inskryf. As jy meer as een kind wil inskryf, word dit wel toegelaat.

14. Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar bevestig en gee jy as wettige voog toestemming vir die volgende:
(a) Alle regte, insluitend intellektuele eiendomsreg en kopiereg op die foto’s, berus by jou. Nadat jy die foto’s opgelaai het, sal hierdie regte by Media24 berus.
(b) Buiten soos in hierdie bepalings en voorwaardes gespesifiseer, het Media24 geen verpligting, finansieel of andersins, teenoor jou met betrekking tot die publikasie of gebruik van die foto’s nie.
(c) Die gebruik en publikasie van die foto’s, in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes, sal nie jou en jou kind se reg op privaatheid skend nie. Jou en jou kind se privaat besonderhede sal nie met derde partye gedeel word nie.
(d) Die deelnemer kan die geleentheid hê om in ons bemarkingsmateriaal te verskyn, onderhewig aan hul regte om so ’n uitnodiging van die hand te wys.

15. Die finale keuse van die topvyf-finaliste in elke kategorie sal deur ’n beoordelaar en die Huisgenoot- en Landbouweekblad-paneel gedoen word en daardie keuse en besluite is finaal. Media24, en die Huisgenoot- en Landbouweekblad-paneel se besluit oor enige aangeleentheid rakende die kompetisie of hierdie bepalings en voorwaardes is finaal, en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

16. Die wenner in elke kategorie sal bepaal word deur stemme van die publiek. Die finalis met die meeste stemme wen hulle kategorie.

17. Wenners sal telefonies in kennis gestel word asook per e-pos waar beskikbaar.

18. Media24 sal die wenner drie keer gedurende kantoorure (09:00 tot 17:00) probeer kontak. As ons nie die wenner deur middel van een van die drie oproepe of e-pos in die hande kan kry nie, sal die finalis met die tweede meeste stemme die wenner word.

19. Die finale wenner in elke kategorie sal op 3_Maart op die landbou.com- en huisgenoot.com-webtuistes en per sosiale media aangekondig word.

20. Jy verstaan dat deur jou kind/kinders vir hierdie kompetisie in te skryf, jou kind/kinders se voornaam, van en ouderdom in die Huisgenoot en Landbouweekblad Junior Boertjie-kompetisie op verskeie platforms gepubliseer sal word volgens hierdie bepalings en voorwaardes; en dat jou kind se deelname aan hierdie kompetisie, asook die aanvaarding en/of gebruik van ’n prys op jou en jou kind se eie risiko is.

21. Media24 neem geen verantwoordelikheid vir enige aanspreeklikheid, skade of verlies (direk of indirek) wat uit deelname aan hierdie kompetisie mag voortspruit nie.

22. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem stem jy in dat Media24 jou af en toe kontak rakende promosies en ander bemarking wat vir jou relevant kan wees, onderhewig aan jou reg om sodanige promosies en bemarking van die hand te wys.

23. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem stem jy in tot die verwerking van jou persoonlike inligting in ooreenstemming met die Media24-privaatheidsbeleid, wat beskikbaar is by media24.com/privacy-policy.

24. Ons behou die reg voor om die kompetisie of enige pryse of enige aspek daarvan sonder kennisgewing, op enige tyd en om enige rede te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer. In die geval van sodanige wysiging, uitstelling, opskorting of kansellering stem jy in om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtinge wat jy van Media24 of ons borge mag hê, en erken jy dat jy geen skadevergoeding teen ons en ons borge sal verhaal nie.

25. Werknemers van Huisgenoot en Landbouweekblad of hul kinders mag nie aan Huisgenoot en Landbouweekblad se Junior Boertjie-kompetisie deelneem nie.

Kontak ons by juniorboertjie@media24.com